Polityka prywatnościINFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy:

 

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Spółka działająca pod firmą Domodom.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach, zwana Administratorem.

 

2. Dane kontaktowe.

Domodom.pl sp.z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karola Miarki 16a

Regon 381079093, NIP 6452557313, KRS 0000745901,

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. 

E-mail: kontakt@domodom.pl

 

3. Zakres przetwarzanych danych.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, treści ogłoszeń umieszczanych w portalu pod nazwą domodom.pl.

 

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celach niezbędnych do realizacji umów, zleceń, otrzymywania newslettera oraz podejmowania działań marketingowych.

 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

a. prawo do dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

b. prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO), gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

c. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. d RODO), Administrator nie będzie zobowiązany do usunięcia takich danych osobowych;

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e. Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO). Administrator jest zobowiązany do realizacji prawa do przenoszenia danych jedynie w sytuacji, gdy przetwarza dane osobowe na podstawie zgody lub umowy z osobą, której dane dotyczą i wyłącznie pod warunkiem, że przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

 

Możliwość skorzystania z powyższych praw poda adresem e-mail: kontakt@domodom.pl.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres odpowiedni i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 

7. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcą danych osobowych mogą być firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora oraz wdrażające e-mailmarketing.

 

8. Prezes Urzędu Ochrony Danych

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Obowiązek podania danych.

Niepodanie danych osobowych przez Użytkownika będzie skutkować brakiem możliwości  wykonania usług świadczonych przez domodom.pl.

 

10. Bezpieczeństwo danych osobowych.

Dla bezpieczeństwa danych zastosowano: logowanie zabezpieczone hasłem, zmiana hasła potwierdzana drogą mailową lub SMS, szyfrowane logowanie, serwer z oprogramowaniem antywirusowym.

 

11. Profilowanie.

Dane użytkownika nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Zachęcamy firmy z każdej branży związanej z zamieszkaniem z województwa śląskiego (i nie tylko) do zareklamowania się na naszym portalu.

Chcesz zamieścić reklamę?

Zobacz

Sprawdź naszą ofertę

Zobacz nasze wpisy na blogu