Kategorie

img

Remont w zabytkowym budynku

Remont w zabytkowym budynku

Dotyczy budynku (również lokalu w budynku) wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oznaczonego:

 

Planując remont w zabytkowym budynku, w swoim mieszkaniu, domu, czy też lokalu użytkowym pamiętaj, że nie możesz tego zrobić niefrasobliwie według swoich zasad i upodobań.

 

Obowiązkowe kroki jakie trzeba poczynić przed przystąpieniem do remontu:

  1. Musisz zlecić architektowi sporządzenie projektu wraz z opisem prac przeprowadzanych na zabytku oraz wymienieniem materiałów, jakie zostaną zastosowane.
  2. Znajdź kierownika budowy oraz osobę, która będzie sprawować nadzór inwestorski nad remontem (budową). Obydwie osoby muszą posiadać aktualne uprawnienia budowlane oraz w województwie śląskim potwierdzoną 2 letnią praktykę na zabytkach.
  3. O zamiarze remontu musisz powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na stronie internetowej znajdziesz stosowne druki do pobrania.W Katowicach pod linkiem:http://www.wkz.katowice.pl/images/stories/wnioski/03.pdDo wniosku załączasz 4 egzemplarze projektu architektonicznego oraz dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez kierownika oraz osobę sprawującą nadzór inwestorski potwierdzające ich przynależność do izby inżynierów budownictwa, uprawnienia budowane oraz praktykę.Opłatę do wniosku uiszczasz na konto podane na stronie internetowej, albo w celu potwierdzenia zadzwoń do sekretariatu.Konserwator Zabytków wydaje pozwolenie na przeprowadzenie robót budowlanych na zabytku, może też wydać zalecenia konserwatorskie, które należy uwzględnić. 
     

  4.   4. Czekasz …Mijają dni, tygodnie, w końcu miesiące.

 I jest pozwolenie!

   

 

 5. Kolejny punkt to Starostwo Powiatowe, gdzie składasz wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Dołączasz to samo, co do Konserwatora oraz otrzymane pozwolenie. Nie jest już potrzebna od kierownika budowy oraz nadzoru praktyka na zabytkach.

Wniosek dotyczący zabytku jest przeważnie zwolniony z opłaty skarbowej, ale jest to różnie zależnie od miasta.

Okres oczekiwania od 1 do 3 miesięcy.

6. Jest decyzja! Super!Czas na uprawomocnienie to 30 dni, jeśli nie wnosisz do niej zastrzeżeń, to praktycznie od razu możesz założyć „Dziennik budowy”, który musi być opieczętowany i zaewidencjonowany w Starostwie. Warto więc mieć go przy sobie odbierając decyzję. I praktycznie można przystąpić do ostatniego kroku.

7. Teraz wizyta (można wysłać Pocztą) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Tutaj składasz zawiadomienie o rozpoczęciu prac budowlanych na zabytku. Druki przeważnie mają swoje. Szukając w Google pobieraj tylko z konkretnego inspektoratu.Dołącz znowu uprawnienia budowlane potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz oświadczenia kierownika budowy jak i osoby pełniącej rolę nadzoru inwestorskiego o objęciu tych obowiązków. Niestety wymaga to znowu kontaktu z 2 osobami, które z pewnością są bardzo zajęte, przez co trudno się z nimi spotkać.

 

8. I ufff … Można zacząć remont.

 

W konkretnym przypadku cały proces zajął 6 miesięcy.

 POWODZENIA I WYTRWAŁOŚCI ŻYCZĘ 🙂

 

 

 

 

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *